Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1: Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

  • Mirte Webshop/wij/we: Mirte BVBA

  • U of klant: de persoon die een bestelling bij Mirte Webshop plaats, ofwel via onze website ofwel telefonisch.

 

Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met onze volgende algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Veranderingen in uw bestellingen

 

Als u iets wenst te veranderen aan uw bestelling, bel ons dan op 0032 (2) 7.81.81.81 of stuur een email naar webshop@mirte.be en vermeld uw bestelnummer. Wijzigingen dienen we voor 15:00 uur op de dag vóór de levering binnen te hebben. We kunnen niet garanderen dat wijzigingen ontvangen na dit tijdstip nog kunnen uitgevoerd worden.

 

Artikel 3: Bezorging

Artikel 3.1 Adres

Onder normale omstandigheden zullen we ons uiterste best doen om uw bestelling te leveren aan het adres van de ontvanger zoals doorgegeven bij de bestelling. Er zijn echter steeds situaties waarin dit niet mogelijk is. De koerier vind het juiste adres niet, het huisnummer blijkt veranderd te zijn of in een appartementsgebouw is er geen naam op een deurbel vermeld. Het is daarom heel belangrijk dat u er zeker van bent dat het opgegeven adres en de postcode correct zijn en dat u ons van alternatieve bezorginstructies voorziet voor in het geval we problemen hebben bij het leveren van uw bestelling.

 

De bevestigingsmail van uw bestelling bevat alle belangrijke informatie over uw bestelling. Het is erg belangrijk dat u deze email goed leest en er zeker van bent dat er geen fouten zijn gemaakt.

Als we uw bestelling alsnog naar een incorrect adres versturen en daardoor de levering niet aankomt, heeft u niet automatisch recht op een herlevering

n een nieuwe boeket.

Dit beoordelen wij per bestelling en hangt af van de specifieke omstandigheden.

 

Artikel 3.2 Bezorgen in ziekenhuis

Bezorg ons de naam, de afdeling en eventueel het kamernummer van de bestemmeling. Leveringen gebeuren steeds tot aan het onthaal van de betreffende dienst indien het om een levering voor een patiënt gaat en tot bij de bestemmeling indien het om een medewerker gaat. Indien om één of andere redenen de bestemmeling niet meer in het ziekenhuis is kan er bij hem/haar aan huis worden geleverd tegen een meerkost. We contacteren u dan zo snel mogelijk om dit te regelen.

 

Artikel 3.3 Bestelling voor uitvaarten

Het is belangrijk om ons te laten weten of een bestelling bedoelt is voor een condoleance, een begrafenis of een crematie en waarvoor ze bestemd zijn: als kiststuk, op het graf, aan de kerk, ….

In elk geval is het van uiterst belang dat de naam van de overledene correct opgegeven wordt.

 

Artikel 3.4 Mislukte bezorgingen

Wij begrijpen dat het bezorgen van bloemen vaak aan een specifieke datum gekoppeld is. Als de ontvanger tijdens de bezorging niet thuis is, zullen wij een briefje achterlaten en proberen we later op de dag een tweede keer de levering uit te voeren.

 

 

Artikel 3.5 Bezorgen op specifieke tijdstippen

Het is helaas niet mogelijk om op specifieke tijdstippen te bezorgen. Via onze koerierdienst bieden we een standaardlevering aan tussen 12:00 uur en 20:00 uur.

 

Artikel 3.6 Bezorginstructies

Op de eerste pagina van ons betalingssysteem vragen we specifiek om alternatieve bezorginstructies.

Deze informatie is uiterst belangrijk omdat het onze koerierdienst instrueert wat ze met uw bestelling kunnen doen wanneer de ontvanger niet thuis is tijdens het bezorgmoment.

 

Onze koerierdienst zal altijd proberen deze bezorginstructies woord voor woord op te volgen, maar dit is helaas niet altijd mogelijk. Als uw bestelling naar een zakelijk adres verstuurd moet worden, hebben we zowel de naam van het bedrijf als de naam van de ontvanger nodig.

 

Artikel 4. Beschikbaarheid en plaatsvervangende producten

 

 

Artikel 4.1 Bloemen

De beschikbaarheid van de aangeboden goederen is beperkt tot de in de magazijnen van de verkoper aanwezige voorraad. In geval van uitputting van de voorraad, kan de verkoper zich geldig van zijn verplichtingen bevrijden door een ander goed te leveren dat dezelfde eigenschappen heeft als het niet beschikbare goed wat volume en kwaliteit betreft.

 

 

 

Artikel 5. Houdbaarheid

De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op het aangeduide adres, hetzij, ingeval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld. In dit laatste geval dienen de verkochte goederen binnen de twee dagen worden opgehaald gelet op de beperkte houdbaarheid ervan.


 

Artikel 6. Frauduleus gedrag

Als we ervan over overtuigd zijn dat er in een bestelling gefraudeerd is, om welke reden dan ook, behouden we ons het recht voor om de bestelling ongedaan te maken en eventueel betaalde bedragen terug te storten. We zijn niet verplicht om aan te geven waarom wij geloven dat de bestelling frauduleus is en zullen samen werken met de politie in het geval van een justitieel onderzoek. Het is mogelijk dat we weigeren bepaalde klanten te bedienen, specifieke IP adressen te blokkeren op onze website of andere maatregelen nemen die wij noodzakelijk achten om fraude tegen te gaan.

 

Artikel 7. Dubbele bestellingen

Als wij merken dat er twee identieke bestellingen zijn gebeurd kunnen we een van beide verwijderen en de kosten daarvan terugbetalen wanneer we denken dat deze per ongeluk dubbel besteld zijn. In zulke gevallen zullen we altijd de klant proberen te bereiken om dit na te vragen, maar wanneer we de klant niet kunnen bereiken zullen we deze beslissing elf maken. Wanneer u een bestelling op onze website plaatst gaat u ermee akkoord ons de vrijheid te verlenen deze beslissing te nemen.

 

 

Artikel 8. Speciale aanbiedingen en promotionele codes

Wij kunnen beslissen om tijdelijke promotionele acties te organiseren of om producten met korting aan te bieden. Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf het tijdstip dat we ze introduceren tot de einddatum van de aanbieding en kunnen niet gebruikt worden om aankopen te doen vóór de introductie datum of na de einddatum. Een speciale aanbieding of promotionele code kan niet gebruikt worden in combinatie met een andere aanbieding of code.

In het geval dat een klant een aankoop heeft gedaan en de prijs van een product daalt of een korting krijgt vanwege een speciale aanbieding of promotionele code, geldt de prijs van het product op het tijdstip van aankoop. We zijn niet in staat om speciale aanbiedingen of promotionele codes toe te aangeboden vanwege de verkrijgbaarheid van een bepaald product, is het mogelijk dat we de voorwaarden van speciale aanbiedingen wijzigen of de aanbieding op een willekeurig tijdstip volledig laten vervallen mocht het product niet meer voorradig zijn. Het recht is ons voorbehouden om persoonlijke aanbiedingen te doen die slechts van toepassing zijn op de bestelling van de klant die de persoonlijk aanbieding heeft ontvangen.

 

Artikel 9. Persoonlijke informatie van en ontvanger

Om te kunnen communiceren met zowel klanten als ontvangers, is het belangrijk dat u de juiste persoonlijke informatie doorgeeft. We respecteren uw privacy en zullen nooit uw persoonlijke gegevens verhuren of verkopen. Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid raadplegen.

 

Artikel 10. Onvoorziene technische problemen met de website en/of onze systemen.

Het is denkbaar dat er soms onvoorziene fouten optreden in onze systemen. Onze web-hosting partner kan bijvoorbeeld zijn toegang tot het internet verliezen, waardoor onze website off-line raakt, of in geval van een probleem met de interne klok van de server kunnen orders geaccepteerd worden, terwijl de laatste besteltijd al verstreken is. Deze voorbeelden zijn slechts twee theoretische mogelijkheden waarop er technische problemen kunnen ontstaan (met onze of elke andere webwinkel). Wij nemen elke mogelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat onze systemen goed werken en problemen maar zelden voorkomen. Mocht er zich desondanks een probleem voordoen, dan zullen wij ons best doen om de gevraagde tijdstip te bezorgen. In deze laatste situatie zullen we de klant vragen wat deze verkiest ; om het tijdstip van bezorging aan te passen of om de kosten van de bestelling volledig te retourneren. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor opgelopen schade of tot compensatie overgaan mocht uw bestelling hierom of om enige andere reden niet afgerond kunnen worden.

 

Artikel 11. Laatst mogelijke besteltijdstippen

De laatst mogelijke besteltijdstippen zijn aangegeven op onze bestelpagina. Indien u na deze tijdstippen nog een bestelling wil plaatsen voor dezelfde dag te leveren, gelieve dan contact met ons op te nemen. We kijken dan wat mogelijk is maar kunnen niets garanderen.

 

Artikel 12. Bezorging voor 08:30 uur, na 20:00 uur op zon en feestdagen

Neemt u alstublieft contact op met ons als u uw bestelling graag wil laten bezorgen vóór 06:00 uur, na 20:00 uur op een zondag of feestdag. Bij sommige gelegenheden kunnen we een levering mogelijk maken, maar dit kunnen we niet garanderen.